THÔNG BÁO GIAO LƯU TRỰC TUYẾN

    Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức giao lưu trực tuyến với nhân dân và doanh nghiệp năm 2016 với chủ đề: “Hoàn thiện chính sách, pháp luật về tài nguyên và môi trường nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nhân dân và doanh nghiệp”

  1. Thời gian tiếp nhận câu hỏi: từ ngày 01 tháng 11 năm 2016
  2. Thời gian diễn ra giao lưu trực tuyến: ngày 07 tháng 11 năm 2016 (Thứ Hai), bắt đầu từ 08h00

      Việc tiếp nhận câu hỏi và trả lời nhân dân và doanh nghiệp qua Hệ thống giao lưu trực tuyến của Bộ theo địa chỉ internet http://gltt.monre.gov.vn hoặc qua Hệ thống giao lưu trực tuyến của Sở Tài nguyên và Môi trường theo địa chỉ http://têntỉnh.monre.gov.vn.

     Bộ Tài nguyên và Môi trường trân trọng thông báo và rất mong nhận được sự tham gia tích cực của các tổ chức, cá nhân./.

Nội dung giao lưu
Cao Thanh Cường ( 36 Tuổi )
Thái Nguyên
cuong.dchs@gmail.com

tôi xin hỏi

- Trường hợp 1: hộ gia đình cá nhân tự ý làm nhà trên đất nông nghiệp trước ngày 15/10/1993 không có giấy tờ về quyền sử dụng đất nhưng tại trước thời điểm hộ gia đình làm nhà thì thửa đất đã được thể hiện trên bản đồ giải thửa 299 là đất nông nghiệp (đất lúa) tại thời điểm làm nhà không có ngăn chặn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. hộ gia đình đó chưa được cấp giấy chứng nhận đói với thửa đất này, đến nay hộ gia đình xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đối với hành vi trên có được xác định là người sử dụng đất có hành vi vi phạm đất đai hay không ( vì bản đồ 299 không phải là một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất được quy định tại điều 100 luật đất đai và điều 18 nghị định 43) để tính tiền sử dụng đất theo quy định tại nghị định 45.

Sở TNMT tỉnh Thái Nguyên

Nội dung bạn hỏi, Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:

Trong quá trình thực hiện đăng ký ruộng đất theo Chỉ thị số 299-TTg ngày 10 tháng 11 năm 1980 của Thủ tướng Chính phủ về công tác đo đạc, phân hạng và đăng ký thống kê ruộng đất trong cả nước có Bản tổng hợp các trường hợp sử dụng đất hợp pháp do UBND cấp xã hoặc Hội đồng đăng ký ruộng đất cấp xã hoặc cơ quan quản lý đất đai cấp huyện, cấp tỉnh lập, trong đó thể hiện các thông tin của thửa đất đã được đo đạc Bản đồ 299.

Do đó, thửa đất nông nghiệp (đất lúa) đã được đo đạc bản đồ theo Chỉ thị 299-TTg thì có trong danh sách của Bảng tổng hợp nêu trên. Vì vậy hành vi làm nhà trên thửa đất nông nghiệp đã được xác định trên bản đồ 299 mà chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép được xác định là hành vi vi phạm pháp luật đất đai.

Việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với trường hợp nêu trên được thực hiện theo quy định tại Điều 22, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ.Cao Thanh Cường ( 36 Tuổi )
Thái Nguyên
cuong.dchs@gmail.com

- Trường hợp : Hộ gia đình làm nhà trên đất nông nghiệp từ trước 15/10 năm 1993 không có giấy tờ về quyền sử dụng đất, UBND xã và các cơ quan quản lý đất đai không có hồ sơ giấy tờ quản lý nhưng UBND xã láy ý kiến khu dân cư xác định thời điểm làm nhà và mục đích sử dụng đất trước khi hộ gia đình làm nhà trên thửa đất đó, cách xác định lấy ý kiến khu dân cư có được làm căn cứ để xác định hành vi phạm hay không để tính tiền sử dụng đất 

Cả hai trường hợ trên đề nghị các đồng chí giúp tôi tôi cách xác định hành vi vi phạm trước năm 1993 để làm căn cứ xác định tiền sử dụng đất mà các hộ gia đình cá nhân phải nộp theo quy định tại nghị định số 45

Sở TNMT tỉnh Thái Nguyên

Nội dung bạn hỏi, Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:

Trong quá trình thực hiện đăng ký ruộng đất theo Chỉ thị số 299-TTg ngày 10 tháng 11 năm 1980 của Thủ tướng Chính phủ về công tác đo đạc, phân hạng và đăng ký thống kê ruộng đất trong cả nước có Bản tổng hợp các trường hợp sử dụng đất hợp pháp do UBND cấp xã hoặc Hội đồng đăng ký ruộng đất cấp xã hoặc cơ quan quản lý đất đai cấp huyện, cấp tỉnh lập, trong đó thể hiện các thông tin của thửa đất đã được đo đạc Bản đồ 299.

Do đó, thửa đất nông nghiệp (đất lúa) đã được đo đạc bản đồ theo Chỉ thị 299-TTg thì có trong danh sách của Bảng tổng hợp nêu trên. Vì vậy hành vi làm nhà trên thửa đất nông nghiệp đã được xác định trên bản đồ 299 mà chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép được xác định là hành vi vi phạm pháp luật đất đai.

Việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với trường hợp nêu trên được thực hiện theo quy định tại Điều 22, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ.Trương Thị Hồng Thảo ( 35 Tuổi )
Thái Nguyên

Tôi xin hỏi: ở địa phương tôi, UBND xã có 01 quỹ đất diện tích khoảng 2000m2 đã Giải phóng mặt bằng, hiện tại là bãi hoang. Hiện do nhu cầu sản xuất kinh doanh, tôi muốn thuê lại khu đất đó có phải đấu giá không?

Xin chân thành cảm ơn

Sở TNMT tỉnh Thái Nguyên

Đối với quỹ đất đã được giải phóng mặt bằng, hiện đang do UBND xã quản lý như bạn nêu trong câu hỏi, nay phù hợp với quy hoạch là đất sản xuất kinh doanh, thì việc cho thuê đất phải thực hiện thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, quy định tại Khoản 1 Điều 118 Luật Đất đai và Khoản 3 Điều 4Thông tư liên tích số 14/2015/TTLT-BTNMT- BTP ngày 04/4/2015 của Liên bộ Tài nguyên và Môi trường – Bộ Tư pháp Quy định việc tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất.bảo Ngọc ( 35 Tuổi )
Thái Nguyên
baongoc020212@gmail.com

Bác tôi được cấp GCN quyền sử dụng năm 1998, trên GCN gia đình tôi được UBND thị xã Sông Công cấp giấy chứng nhận 6785m2 đất có mục đích sử dụng là: "sản xuất gạch" tại phường Phố Cò. Tôi xin hỏi loại đất nêu trên theo Luật 2013 là đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp, hiện nay gia đình tôi đang sử dụng vào mục đích trồng cây lâu năm vì đã hết phần đất có thể sản xuất gạch. Nay tôi muốn tặng cho các con thửa đất trên thì tôi có phải xin chuyển mục đích sử dụng sang đất cây lâu năm không? thủ tục cần thực hiện như thế nào? (Có gửi bản copy GCN kèm theo)

Sở TNMT tỉnh Thái Nguyên

Câu hỏi của bạn, Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:

Thửa đất bạn nêu được cấp giấy CNQSD đất năm 1998, trên giấy chứng nhận ghi là đất sản xuất gạch. Theo quy định của Luật Đất đai 2013 thì là đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp, hiện nay thửa đất đang được sử dụng vào mục đích trồng cây lâu năm. Như vậy khi bạn chuyển mục đích sang trồng cây lâu năm mà bạn không không đăng ký biến động với cơ quan có thẩm quyền, thì việc sử dụng đất không đúng với quy định của pháp luật về đất đai.

Nay muốn tặng cho (quyền của người sử dụng đất) thì bạn phải đăng ký biến động đất đai theo quy định tại Khoản 4 Điều 95 Luật Đất đai trước khi thực hiện tặng cho quyền sử dụng đất.

Bạn nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký biến động đất đai tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai thành phố Sông Công để được giải quyết.Nguyễn Văn Ân ( 56 Tuổi )
Thái Nguyên

Tôi là Nguyễn Văn Ân, thường trú tại xóm Sơn Cẩm, xã Sơn Cẩm.

Gia đình tôi có đất thổ cư nằm trong quy hoạch của dự án TNG 50 ha đã công bố quy hoạch năm 2016.

Ngày 30/5/2016 gia đình tôi có nhận được thông báo thu hồi của UBND huyện Phú Lương, đến nay vẫn chưa có Quyết định thu hồi đất.

Gia đình tôi muốn xin tách đất cho các con thì có được tách không?

Tôi xin chân thành cảm ơn

Sở TNMT tỉnh Thái Nguyên

Theo quy định tại khỏan 2, Điều 49 Luật Đất đai:

“2. Trường hợp quy hoạch sử dụng đất đã được công bố mà chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất được tiếp tục sử dụng và được thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Trường hợp đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất trong khu vực phải chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất theo kế hoạch được tiếp tục thực hiện các quyền của người sử dụng đất nhưng không được xây dựng mới nhà ở, công trình, trồng cây lâu năm; nếu người sử dụng đất có nhu cầu cải tạo, sửa chữa nhà ở, công trình hiện có thì phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép theo quy định của pháp luật.”

          Tuy nhiên, Theo quy định tại khỏa 6, Điều 19 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP  ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định: Các trường hợp không cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

“6. Người sử dụng đất có đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất nhưng đã có thông báo hoặc quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền”. Như vậy trường hợp gia đình Ông xin tách đất cho các con là không đủ điều kiện vì đã có thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án của UBND huyện Phú Lương. Vậy chúng tôi xin trả lời để ông biết và thực hiện theo quy định.Cao Thanh Cường ( 36 Tuổi )
Thái Nguyên
cuong.dchs@gmail.com

- khi thực hiện cưỡng chế thu hồi đất theo quy định tại điều 71 của luật đất đai 2013 quy định đối với các tài sản trên thửa đất cưỡng chế thì phải di chuyển bảo quản cất giư, trong quy định không có quy định cụ thể các tài sản đã có trong quyết định phê duyệt phương án thì thực hiện phá rỡ tài sản, như vậy khi thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đối với nhà ở và công trình không thể di chuyển được nên rất khó khăn trong việc triển khai thực hiện cưỡng chế, vậy tôi xin hỏi đối với các tài sản là nhà ở và công trình đã được phê duyệt có được thực hiện phá rỡ khi cưỡng chế thu hồi đất hay không, nếu được phá rỡ thì được quy định ở đâu

Sở TNMT tỉnh Thái Nguyên

Tường hợp Ông (Bà) hỏi nêu ở trên tại điểm c, khoản 4 Điều 71 Luật Đất đai đã quy định: “Ban thực hiện cưỡng chế có quyền buộc người bị cưỡng chế và những người có liên quan phải ra khỏi khu đất cưỡng chế, tự chuyển tài sản ra khỏi khu đất cưỡng chế; nếu không thực hiện thì Ban thực hiện cưỡng chế có trách nhiệm di chuyển người bị cưỡng chế và người có liên quan cùng tài sản ra khỏi khu đất cưỡng chế”.

Như vậy, đối với nhà ở và công trình đã được phê duyệt không thể di chuyển được mà chủ tài sản không tự chuyển tài sản ra khỏi ra khu đất cưỡng chế thì Ban thực hiện cưỡng chế phải phá dỡ để di chuyển ra khỏi khu đất cưỡng chế.Trương Thị Hồng Thảo ( 35 Tuổi )
Thái Nguyên

Gia đình tôi sử dụng thửa đất nông nghiệp, đã được cấp GCNQSD đất năm 1993, loại đất LUC. Đến năm 2000 gia đình tôi đã tự ý làm nhà trên thửa đất LUC, tại thời điểm làm nhà chính quyền địa phương không xử lý ngăn chặn. Nay gia đình tôi xin cấp GCNQSD đất là đất ở và nộp tiền sử dụng đất theo quy định. Vậy GCNQSD đất làm đất nông nghiệp có phải hủy hay không?

Sở TNMT tỉnh Thái Nguyên

Câu hỏi của bạn Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:

          Sau khi có quyết định của UBND cấp huyện về việc cho phép Gia đình bạn chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất ở, căn cứ Điều 17, thông tư 23/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014 thì Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai sẽ thực hiện như sau:

          - Trường hợp bạn chuyển mục đích toàn bộ thửa đất thì bạn có quyền lựa chọn Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện đính chính trang IV trên giấy chứng nhận hoặc cấp đổi sang giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới (khi thực hiện cấp đổi nếu trên giấy chứng nhận cũ có nhiều thửa đất thì phải thực hiện đính chính trang IV nội dung đã cấp đổi thửa đất chuyển mục đích sang giấy chứng nhận mới).

          - Trường hợp bạn chuyển mục đích 1 phần thửa đất, Văn phòng đăng ký đất đai sẽ thực hiện tách thửa và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho thửa đất mới tách. Đối với giấy chứng nhận cũ thực hiện đính chính trang IV về việc đã chuyển mục đích một phần thửa đất (phần diện tích còn lại của thửa đất nếu có nhu cầu bạn cũng được phép cấp đổi sang giấy chứng nhận mới).Dao Van Quan ( 30 Tuổi )
Thái Nguyên
Daoquantl@gmail.com

Hôm trước em đã gửi câu hỏi đến sơ không biết anh chị đã nhận được chưa,nay em xin gửi lại câu hỏi như sau:e vừa mua một mảnh đất là đất thổ cư đã có nhà cấp 4 diện tích 58m2 nhưng chưa có sổ đỏ,nay em muốn làm sổ đỏ thi cán bộ địa chính trả lời là diện tích không đủ.Vậy em muốn hỏi ac là trường hợp như e thi cần những gì để được cấp sổ đỏ,em xin cảm ơn nhiều.

Sở TNMT tỉnh Thái Nguyên

Do câu hỏi bạn không nêu rõ, thửa đất bạn mua có giấy tờ gì hay không và mua từ thời điểm nào, bạn mua cả thửa đất hay mua một phần thửa đất nên Sở Tài nguyên và Môi trường không có đủ cơ sở để trả lời bạn.

 Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị bạn cung cấp thêm thông tin về thửa đất bạn mua, cụ thể như: Thời điểm bạn nhận chuyển nhượng; Bạn mua một phần thửa đất hay mua trọn thửa đất; chủ sử dụng đất chuyển nhượng đất cho bạn có giấy tờ gì về quyền sử dụng đất. Sau khi có đầy đủ thông tin, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ trả lời bạn cụ thể.lương thị oanh ( 28 Tuổi )
Thái Nguyên
tramoanh260588@gmail.com

Gia đình tôi có thửa đất xin chuyển mục đích sang đất ở (đối với trường hợp phải xin phép).Nhưng có diện tích đất nằm trong hành lang giao thông.Khi nộp tiền chuyển mục đích sử dụng đất có được đối trừ tiền chênh lệch bằng giá đất nông nghiệp không? 

Sở TNMT tỉnh Thái Nguyên

Theo quy định tại Điều 52 Luật đất đai năm 2013, căn cứ để cho phép chuyển mục đích sử dụng đất là kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong đơn chuyển mục đích sử dụng đất.

Việc xin chuyển mục đích sang đất ở đối với phần diện tích nằm trong hành lang giao thông là không đúng quy định của Luật đất đai. Vì vậy không được phép chuyển mục đích sứ dụng đất sang đất ở và đối trừ tiền chênh lệch khi chuyển mục đích sử dụng đất.Cao Thanh Cường ( 36 Tuổi )
Thái Nguyên
cuong.dchs@gmail.com

hiện nay trên địa bàn tôi đang thực hiện dự án có vướng mắc về xác định loại đất để thực hiện bồi thường hỗ trợ cụ thể:

Các hộ dân đang sử dụng đất do không sử dụng ổn định liên tực vào một mục đích nhất định như : Gia đình tự khai phá từ trước năm 1980 để trồng chè sau đó phá chè để trồng rừng, sau đó lại phá rừng để trồng chè, đến tại thời điểm thực hiện dự án hiện trạng trên thửa đất có raats nhiều laoij cây trồng khác nhau, khong xác định được cây trồng chính,  các hộ dân sử dụng đất không có giấy tờ về quyền sử dụng đất, chỉ có bản đồ lầm nghiệp không có hồ sở quản lý gì khác. theo quy định tại điều 21 nghị định 43 thì người sử dụng đất phải sử dụng ổn định liên tục vào mục đích chính thì đước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đât. vậy đề nghị hướng đẫn tôi để tôi có căn cứ để thực hiện, tôi xin cảm ơn

Sở TNMT tỉnh Thái Nguyên

Tại Điều 3 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định.

Việc xác định loại đất đối với trường hợp sử dụng đất không có giấy tờ quy định tại các Khoản 1, 2 và 3 Điều 11 của Luật Đất đai được thực hiện theo quy định sau đây:

1. Trường hợp đang sử dụng đất ổn định mà không phải do lấn, chiếm, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép thì loại đất được xác định theo hiện trạng đang sử dụng.

2. Trường hợp sử dụng đất do lấn, chiếm, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép thì căn cứ vào nguồn gốc, quá trình quản lý, sử dụng đất để xác định loại đất.

3. Trường hợp thửa đất đang sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau (không phải là đất ở có vườn, ao trong cùng thửa đất) thì việc xác định loại đất được thực hiện theo quy định sau đây:

a) Trường hợp xác định được ranh giới sử dụng giữa các mục đích sử dụng thì tách thửa đất theo từng mục đích và xác định mục đích theo hiện trạng sử dụng của từng thửa đất đó;

b) Trường hợp không xác định được ranh giới sử dụng giữa các mục đích thì mục đích sử dụng đất chính được xác định theo loại đất hiện trạng có mức giá cao nhất trong bảng giá do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) quy định; trường hợp sử dụng đất sau khi có quy hoạch sử dụng đất đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt thì căn cứ vào quy hoạch sử dụng đất để xác định mục đích chính.

4. Trường hợp đất có nhà chung cư có mục đích hỗn hợp được xây dựng trước ngày 01 tháng 7 năm 2014, trong đó có một phần diện tích sàn nhà chung cư được sử dụng làm văn phòng, cơ sở thương mại, dịch vụ thì mục đích sử dụng chính của phần diện tích đất xây dựng nhà chungcư được xác định là đất ở.

5. Cơ quan xác định loại đất quy định tại các Khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao; Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp huyện) đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Trường hợp thu hồi đất thì cơ quan có thẩm quyền xác định loại đất là cơ quan có thẩm quyền thu hồi đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

          Việc xác định loại đất cho các hộ thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện. Đề nghị Ông (Bà) đến UBND cấp huyện ( Phòng Tài nguyên và Môi trường nơi có đất) để được hướng dẫn./.