THÔNG BÁO GIAO LƯU TRỰC TUYẾN

    Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức giao lưu trực tuyến với nhân dân và doanh nghiệp năm 2016 với chủ đề: “Hoàn thiện chính sách, pháp luật về tài nguyên và môi trường nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nhân dân và doanh nghiệp”

  1. Thời gian tiếp nhận câu hỏi: từ ngày 01 tháng 11 năm 2016
  2. Thời gian diễn ra giao lưu trực tuyến: ngày 07 tháng 11 năm 2016 (Thứ Hai), bắt đầu từ 08h00

      Việc tiếp nhận câu hỏi và trả lời nhân dân và doanh nghiệp qua Hệ thống giao lưu trực tuyến của Bộ theo địa chỉ internet http://gltt.monre.gov.vn hoặc qua Hệ thống giao lưu trực tuyến của Sở Tài nguyên và Môi trường theo địa chỉ http://têntỉnh.monre.gov.vn.

     Bộ Tài nguyên và Môi trường trân trọng thông báo và rất mong nhận được sự tham gia tích cực của các tổ chức, cá nhân./.

Nội dung giao lưu
Dao Van Quan ( 30 Tuổi )
Thái Nguyên
Daoquantl@gmail.com

Hôm trước em đã gửi câu hỏi đến sơ không biết anh chị đã nhận được chưa,nay em xin gửi lại câu hỏi như sau:e vừa mua một mảnh đất là đất thổ cư đã có nhà cấp 4 diện tích 58m2 nhưng chưa có sổ đỏ,nay em muốn làm sổ đỏ thi cán bộ địa chính trả lời là diện tích không đủ.Vậy em muốn hỏi ac là trường hợp như e thi cần những gì để được cấp sổ đỏ,em xin cảm ơn nhiều.

Sở TNMT tỉnh Thái Nguyên

Do câu hỏi bạn không nêu rõ, thửa đất bạn mua có giấy tờ gì hay không và mua từ thời điểm nào, bạn mua cả thửa đất hay mua một phần thửa đất nên Sở Tài nguyên và Môi trường không có đủ cơ sở để trả lời bạn.

 Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị bạn cung cấp thêm thông tin về thửa đất bạn mua, cụ thể như: Thời điểm bạn nhận chuyển nhượng; Bạn mua một phần thửa đất hay mua trọn thửa đất; chủ sử dụng đất chuyển nhượng đất cho bạn có giấy tờ gì về quyền sử dụng đất. Sau khi có đầy đủ thông tin, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ trả lời bạn cụ thể.Nguyễn Văn Ân ( 56 Tuổi )
Thái Nguyên

Tôi là Nguyễn Văn Ân, thường trú tại xóm Sơn Cẩm, xã Sơn Cẩm.

Gia đình tôi có đất thổ cư nằm trong quy hoạch của dự án TNG 50 ha đã công bố quy hoạch năm 2016.

Ngày 30/5/2016 gia đình tôi có nhận được thông báo thu hồi của UBND huyện Phú Lương, đến nay vẫn chưa có Quyết định thu hồi đất.

Gia đình tôi muốn xin tách đất cho các con thì có được tách không?

Tôi xin chân thành cảm ơn

Sở TNMT tỉnh Thái Nguyên

Theo quy định tại khỏan 2, Điều 49 Luật Đất đai:

“2. Trường hợp quy hoạch sử dụng đất đã được công bố mà chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất được tiếp tục sử dụng và được thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Trường hợp đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất trong khu vực phải chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất theo kế hoạch được tiếp tục thực hiện các quyền của người sử dụng đất nhưng không được xây dựng mới nhà ở, công trình, trồng cây lâu năm; nếu người sử dụng đất có nhu cầu cải tạo, sửa chữa nhà ở, công trình hiện có thì phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép theo quy định của pháp luật.”

          Tuy nhiên, Theo quy định tại khỏa 6, Điều 19 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP  ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định: Các trường hợp không cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

“6. Người sử dụng đất có đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất nhưng đã có thông báo hoặc quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền”. Như vậy trường hợp gia đình Ông xin tách đất cho các con là không đủ điều kiện vì đã có thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án của UBND huyện Phú Lương. Vậy chúng tôi xin trả lời để ông biết và thực hiện theo quy định.Nguyễn Thị Quyết ( 47 Tuổi )
Thái Nguyên
linhquyet@gmail.com

Gia đình tôi có 200m2 (rộng 10m sâu 20m)đất 1 lúa đã đc cấp GCN, quy hoạch sử dụng đất là đất ở. Nay tôi muốn bán 100m2 (rộng 5m sâu 20m) cho hộ khác. Nhưng lên huyện và cán bộ xã đều bảo không bán đc vì theo quyết định 38 không đủ điều kiện.

Nhưng tôi đọc quyết định 38 theo điều 8 đất nông nghiệp phù hợp quy hoạch thì đất của tôi vẫn tách được.

Vậy như nào là đúng?

Rất mong nhận đc hướng dẫn của quý cơ quan.

Tôi xin trân thành cảm ơn!

Sở TNMT tỉnh Thái Nguyên

- Theo câu hỏi bạn nêu, bạn muốn tách diện tích 100 m2để bán trong thửa đất trồng lúa có diện tích 200 m2 thì phải đảm bảo nguyên tắc tách thửa đất quy định tại Khoản 1 Điều 6 Quyết định số 38/2014/QĐ-UBND ngày 8/9/2014 của UBND tỉnh Thái Nguyên, cụ thể: “ Diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với từng loại đất quy định tại Điều 7 và Điều 8 của quy định này áp dụng đối với cả thửa đất mới được tách và thửa đất còn lại sau khi tách, không tính phần diện tích đất thuộc hành lang bảo vệ các công trình công cộng”.

- Trường hợp bạn hỏi được quy định tại tại Khoản 1 Điều 7 Quyết định số 38/2014/QĐ-UBND, cụ thể:Diện tích tối thiểu của các thửa đất sau khi tách bằng hoặc lớn hơn 150 m2/thửa. Vì vậy, nếu bạn muốn tách diện tích 100 m2đất nông nghiệp nêu trênlà không đủ điều kiện.

-Trường hợp nếu bạn tách thửa đồng thời với chuyển mục đích sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp thì phải đảm bảo quy định tại tại điểm b Khoản 2 và Khoản 4 Điều 8 của Quyết định số 38/2014/QĐ-UBND.

 Dân ( 45 Tuổi )
Thái Nguyên

Tôi chỉ là người nông dân, trình độ học hết lớp 7. trại gà nhà tôi nuôi 4000 con từ năm 2011,huyện yêu cầu tôi phải lập đề án môi trường đơn giản theo mẫu 14a của thông tư 26, trình huyện xác nhận. người dân chúng tôi có ít vốn thì làm ăn theo kinh nghiệm chứ không có trình độ nên việc lập hồ sơ rất khó khăn . đề nghị cơ quan chức năng xem xét giải quyết:

Môt là, Bộ nghiên cứu làm thế nào đơn giản hóa thủ tục cho chúng tôi, để người dân chúng tôi ai cũng hiểu và làm được.

Hai là, nếu vẫn phải làm theo mẫu của thông tư 26/2015, tôi đề nghị với đối tượng như tôi, phân cấp cho xã xác nhận để các hộ kinh doanh như chúng tôi được làm theo mẫu đơn gian hơn;

Ba là, đối với cơ sở quy mô hộ gia đình thì dù cấp huyện hay cấp xã thẩm định cũng cho chúng tôi làm cùng 1 mẫu 14b (không phụ thuộc vào cấp thẩm định vì đối tượng thực hiện là hộ sản xuất như chúng tôi)

Bốn là, giải thích cho chúng tôi thế nào là quy mô hộ gia đình?

Sở TNMT tỉnh Thái Nguyên

Về câu hỏi của bạn, Sở Tài nguyên và Môi trường xin trả lời như sau:

          1. Nội dung này chúng tôi xin tiếp thu để có kiến nghị đối với Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét đơn giản hóa các thủ tục về môi trường đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh.

          Trước mắt, Sở TNMT đề nghị bạn căn cứ thông tư số 26/2015/TT-BTNMT ngày 28/5/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện ban hành kèm theo quyết định số3679/QĐ-UBND ngày 28/12/2015 của UBND tỉnh để thực hiện đúng và đầy đủ trình tự thực hiện lập đề án bảo vệ môi trường.

          2. Việc ủy quyền cho UBND cấp xã xác nhận đề án bảo vệ môi trường do UBND cấp huyện thực hiện bằng văn bản theo quy định tại Khoản 3 Điều 12, Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT ngày 28/5/2016. Đề nghị bạn liên hệ với UBND cấp xã nơi bạn cư trú báo cáo UBND cấp huyện để giải quyết vấn đề này và thực hiện theo ý kiến của UBND của UBND cấp huyện.

          3. Về việc sử dụng mẫu 14a hay 14b khi lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản, bạn có thể căn cứ quy định tại Điểm a, Điểm b Khoản 2, Điều 11, Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT ngày 11/8/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, cụ thể là:

          - Cơ sở đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản tại UBND cấp huyện thực hiện theo hướng dẫn tại phụ lục 14a.

          - Cơ sở đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản tại UBND cấp xã thực hiện theo hướng dẫn tại phụ lục 14b.

          4. Bạn có thể tham khảo quy định tại Điều 66 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/09/2015 của Chính phủ về Đăng ký doanh nghiệp, cụ thể là: Hộ kinh doanh do một cá nhân hoặc một nhóm người gồm các cá nhân là công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, hoặc một hộ gia đình làm chủ, chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm, sử dụng dưới mười lao động và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh”; “Hộ kinh doanh có sử dụng từ mười (10) lao động trở lên phải đăng ký thành lập doanh nghiệp”.

          Theo quy định tại nghị định trên, bạn có thể tạm hiểu cơ sở sản xuất kinh doanh có “quy mô hộ gia đình” là cơ sở sản xuất kinh doanh do hộ gia đình làm chủ sở hữu, có sử dụng dưới 10 (mười) lao động, chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh.

          Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ có văn bản đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục làm rõ nội dung này.Trương Thị Hồng Thảo ( 35 Tuổi )
Thái Nguyên

Tôi xin hỏi câu hỏi như sau:

Gia đình tôi mua 1500m2 đất 1 lúa (đã có bìa đỏ tên vợ chồng tôi).Sau đó gia đình tôi đã đăng ký trong kế hoạch sử dụng đất và phù hợp bản đồ quy hoạch sử dụng đất, phù hợp bản đồ nông thôn mới đã được UBND tỉnh có Quyết định phê duyệt tại Quyết định số 3127/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của UBND tỉnh Thái Nguyên. Loại đất gia đình tôi đăng ký chuyển mục đích là đất sản xuất kinh doanh (CSK). xin hỏi loại hình chuyển mục đích có thu tiền sử dụng đất hay chuyển sang thuê đất?

Sở TNMT tỉnh Thái Nguyên

Theo quy định tại Điểm c, Khoản 1, Điều 56 Luật Đất đai, nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm hoặc thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê đối với trường hợp: “hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất thương mại dịch vụ; đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản; đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp”

Theo quy định tại Điều 2, Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước thì hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất thương mại dịch vụ; đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản; đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp thuộc đối tượng thu tiền thuê đất.

Căn cứ theo các quy định trên, khi bạn chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp thì bạn thuộc trường hợp thuê đất và thuộc đối tượng thu tiền thuê đất.Nguyen Minh ( 30 Tuổi )
Thái Nguyên
nguyenminh@gmail.com

Tôi có một thửa đất 250m2 tại xã Văn Hán đã được UBND huyện Đồng Hỷ cấp GCN 250m2 trong đó có 70m2 đất ở và 210m2 đất cây lâu năm. Tháng 1 năm 2016 tôi bán 70m2 đất cây lâu  năm cho người khác và đã làm xong thủ tục. Nay tôi tiếp tục bán 70m2 đất cây lâu năm thì lên cán bộ địa chính xã và chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thì được trả lời là không bán được vì ko đủ hạn mức tách thửa theo quyết định 38/2014 ngày 8/9/2014 của UBND tỉnh Thái Nguyên VỀ HẠN MỨC GIAO ĐẤT; HẠN MỨC CÔNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT; DIỆN TÍCH TỐI THIỂU ĐƯỢC TÁCH THỬA VÀ DIỆN TÍCH ĐẤT Ở ĐƯỢC XÁC ĐỊNH LẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN. Nhưng tại điều 8 quyết định 38 thì tôi vẫn được bán 70m2 đất cây lâu năm này vì quy hoạch đất của tôi là đất ở.

Tại sao quyết định ra từ 2014 mà đấu năm 2016 tôi vẫn bán đc cuối năm 2016 tôi lại không bán đc.

Theo quyết định 38 tôi vẫn đủ đk bán đc.

Vậy cán bộ địa chính và huyện trả lời tôi như thế có đúng không?

Tôi phải làm gì để bảo vệ quyền của mình khi đất của mình lại không đc bán.

Rất nhiều hộ như tôi(tách dưới 150m2 đất nông nghiệp mặc dù phù hợp quy hoạch đất ở) mà không làm đc gây bức xúc cho chúng tôi. Rất mong nhận đc sự trợ giúp của quý cơ quan!

Sở TNMT tỉnh Thái Nguyên

Sau khi nghiên cứu các quy định hiện hành, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên trả lời như sau:

          Nếu bạn muốn tách 70 m2 đất trong 140m2 đất trồng cây lâu năm để bán thì bạn phải tuân thủ nguyên tắc tách thửa tại khoản 1, Điều 6 của Quyết định 38/2014/QĐ-UBND ngày 08  tháng  9   năm 2014, cụ thể:  “Diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với từng loại đất quy định tại Điều 7 và Điều 8 của quy định này áp dụng đối với cả thửa đất mới được tách và thửa đất còn lại sau khi tách, không tính phần diện tích đất thuộc hành lang bảo vệ các công trình công cộng”         

Trường hợp của bạn hỏi được quy định tại khoản 1, điều 7 Quyết định 38/2014/QĐ-UBND, cụ thể: “ Đối với đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm và đất nuôi trồng thủy sản: Diện tích tổi thiếu của các thửa đất sau khi tách bằng hoặc lớn hơn 150 m2/thửa. Vì vậy, nếu bạn muốn tách diện tích 70 m2 đất trồng cây lâu năm nêu trên là không đủ điều kiện.

 Để áp dụng điều 8 quyết định 38/2014/QĐ-UBND ngày 08  tháng  9   năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên thì bạn chỉ được tách thửa khi thực hiện đồng thời thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở đảm bảo quy định tại điểm b, khoản 2 và Khoản 4 Điều 8.Cao Thanh Cường ( 36 Tuổi )
Thái Nguyên
cuong.dchs@gmail.com

Hiện nay theo Nghị định 102/NĐ-CP ngày 10/11/2014 của Chính phủ về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai không có quy định xử phạt đối với hành vi cố ý hủy hoại đất như trong Nghị định 105 cho nên trong qua s trình quản lý nhà nước về đát đai ở cấp xã gặp rất nhiều khó khăn do các hộ dân tự ý đổ đất xuống ruộng hoặng làm biến dạnh địa hình, theo Nghị định 102 thì khong xử phạt được các trường hợp này do đó không áp dụng được các biện pháp khắc phục hậu quả,Vậy cho tôi hỏi cách xử lý thế nào, nếu không có đề nghị Bộ đề nghị điều chỉnh bổ sung nghị định để chúng tôi rễ xử lý trong quá trình quản lý. tôi xin cảm ơn

Sở TNMT tỉnh Thái Nguyên

Hành vi hủy hoại đất được quy định tại Khoản 25 Điều 3 Luật Đất đai 2013 là hành vi làm biến dạng địa hình, làm suy giảm chất lượng đất, gây ô nhiễm đất, làm mất hoặc giảm khả năng sử dụng đất theo mục đích đã được xác định.

Hành vi gây ô nhiễm đất đã được quy định mức xử phạt tại Điều 19, Nghị định 179/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính Phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Do đó, khi phát hiện hành vi hủy hoại đất đề nghị phải làm rõ lỗi của người vi phạm để làm cơ sở áp dụng theo quy định trên.

Đối với trường hợp hành vi vi phạm khác, đề nghị UBND cấp xã kiểm tra, làm rõ mục đích sử dụng đất sau khi tự ý đổ đất xuống ruộng hoặc làm biến dạng địa hình để làm căn cứ áp dụng Điều 6, 7, 8, 9 Nghị định 102/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

Trường hợp không xác định được mục sau khi tự ý đổ đất xuống ruộng hoặc làm biến dạng địa hình, hiện nay Bộ Tài nguyên và Môi trường đang dự thảo và trình Chính phủ Nghị định sửa đổi, bổ sung các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 2013. Tuy nhiên, cơ quan nhà nước về đất đai phải yêu cầu người sử dụng đất phải sử dụng đất đúng mục đích đã được xác định theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc các giấy tờ về sử dụng đất khác quy định tại Điều 100 Luật Đất đai 2013.Nguyễn Văn Minh ( 50 Tuổi )
Thái Nguyên

Hành vi tự chuyển mục đích đất trồng lúa, đất trồng cây lâu năm hoặc đất sản xuất nông nghiệp sang đất trồng trại chăn nuôi theo Nghị định 102 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai năm 2009 không quy định xử phạt đối với hành vi này, nay xử lý theo quy định nào. Tôi xin trân trọng cảm ơn./.

Sở TNMT tỉnh Thái Nguyên

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 142 Luật Đất đai 2013 thì hộ gia đình cá nhân thì “hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất làm kinh tế trang trại được chuyển đổi mục đích sử dụng các loại đất theo quy định của pháp luật”. Theo quy định nêu trên, hộ gia đình cá nhân khi chuyển mục đích đất trồng lúa, đất trồng cây lâu năm hoặc đất sản xuất nông nghiệp sang đất trang trại chăn nuôi thì phải lập hồ sơ xin phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định. Tuy nhiên, tại Điều 6 Nghị định 102/2014/NĐ-CP không ghi cụ thể hành vi này bị xử lý vi phạm hành chính. Hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang dự thảo và trình Chính phủ Nghị định sửa đổi, bổ sung các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 2013 (Trong đó có Nghị định 102/2014/NĐ-CP). Vì vậy, để làm cơ sở xử lý theo quy định, cần xác minh rõ mục đích sử dụng cụ thể đối với từng trường hợp. Tuy nhiên, cơ quan nhà nước về đất đai phải yêu cầu người sử dụng đất phải sử dụng đất đúng mục đích đã được xác định theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc các giấy tờ về sử dụng đất khác quy định tại Điều 100 Luật Đất đai 2013.Lại trần Hà ( 48 Tuổi )
Thái Nguyên
hatrangtn@gmail.com

tôi xin hỏi khioan giếng ngoài diện tích đất thổ cư có được không? Nếu được thủ tục làm ra sao? cảm ơn quý sơ

Sở TNMT tỉnh Thái Nguyên

Trả lời:
Đối với trường hợp của Bạn, Sở Tài nguyên và môi trường Thái Nguyên có ý kiến trả lời như sau:
1. Về nội dung có được khoan giếng ngoài diện tích đất thổ cư có được không: Đối với nội dung này sẽ có 2 trường hợp
- Trường hợp 1: Khoan giếng ngoài diện tích đất không thuộc quyền sử dụng đất của Bạn thì bạn phải có văn bản thỏa thuận với chủ sở hữu diện tích đất về việc đồng ý cho Bạn được sử dụng đất để khoan giếng và có sự chứng nhận của chính quyền địa phương.
- Trường hợp 2: Khoan giếng trong phần diện tích đất thuộc quyền sử dụng của Bạn thì Bạn phải làm các thủ tục xin đăng ký, cấp phép thăm dò, khai thác nước dưới đất theo quy định của Luật Tài nguyên nước 2012, Nghị định 201/2013/NĐ-CP; Thông tư 27/2014/TT-BTNMT.
2. Về thủ tục để được khoan giếng: Tại câu hỏi của Bạn chưa nêu rõ lưu lượng khai thác dự kiến là bao nhiêu. Vì vậy Sở Tài nguyên và Môi trường căn cứ theo quy định tại Nghị định 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật Tài nguyên nước có ý kiến trả lời như sau:
- Đối với trường hợp Bạn có nhu cầu khai thác nước dưới đất với lưu lượng từ 10 m3/ngày đêm trở xuống thì Bạn thực hiện đăng ký khai thác nước dưới đất với UBND cấp xã nơi khoan giếng.
- Đối với trường hợp Bạn khai thác với lưu  lượng trên 10 m3/ngày đêm: Theo quy định tại Khoản 1, Điều 14, Nghị định 201/2013/NĐ-CP thì chủ dự án trước khi xây dựng công trình khai thác nước dưới đất, chủ dự án phải thực hiện thăm dò để đánh giá trữ lượng, chất lượng, khả năng khai thác và phải có giấy phép thăm dò. Việc thi công thăm dò nước dưới đất phải do các Tổ chức, cá nhân đáp ứng đủ các điều kiện về hành nghề khoan nước dưới đất do Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định và phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất.
Để được cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất, Bạn phải lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất và gửi về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường để được thẩm định và cấp phép theo quy định. Thành phần hồ sơ bao gồm:
a) Đơn đề nghị cấp giấy phép;
b) Đề án thăm dò nước dưới đất đối với công trình có quy mô từ 200 m3/ngày đêm trở lên; thiết kế giếng thăm dò đối với công trình có quy mô nhỏ hơn 200 m3/ngày đêm.
Trên đây là ý kiến trả lời của Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên để Bạn biết, thực hiện.
 Cao Thanh Cường ( 36 Tuổi )
Thái Nguyên
cuong.dchs@gmail.com

ở địa phương tôi có trường hợp  đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với đất ở có một mặt giáp đường tỉnh lộ, khi cấp giấy chứng nhận đã trừ hành lang an toàn giao thông tính từ tim đường vào 8,25 m do trước đây tuyến đường này đã có thông báo giải tỏa hành lang, nhưng chưa thực hiện việc thu hồi đất, GPMB, cho nên các hộ dân không nhận giấy chứng nhận mà khiếu nại yêu cầu nhà nước cấp cả phần diện tích đất hành lang, do đất của các hộ đã làm nhà từ trước năm 1980 đến trước năm 1993.

Sở TNMT tỉnh Thái Nguyên

Sau khi nghiên cứu các quy định hiện hành, Sở Tài nguyên và Môi trường xin trả lời như sau:

Khoản 3 Điều 157 Luật đất đai năm 2013 quy định đất xây dựng các công trình công cộng có hành lang bảo vệ an toàn như sau:

“3. Người đang sử dụng đất được pháp luật thừa nhận mà đất đó nằm trong hành lang bảo vệ an toàn công trình thì được tiếp tục sử dụng đất theo đúng mục đích đã được xác định và không được gây cản trở cho việc bảo vệ an toàn công trình.

Trường hợp việc sử dụng đất gây ảnh hưởng đến việc bảo vệ an toàn công trình thì chủ công trình và người sử dụng đất phải có biện pháp khắc phục, nếu không khắc phục được thì Nhà nước thu hồi đất và bồi thường theo quy định của pháp luật.”

Khoản 4 Điều 56 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành 1 số điều của Luật đất đai năm 2013 quy định như sau:

“Điều 56. Đất xây dựng công trình công cộng có hành lang bảo vệ an toàn

4. Tổ chức trực tiếp quản lý công trình có hành lang bảo vệ an toàn có trách nhiệm chủ trì phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã và Phòng Tài nguyên và Môi trường nơi có công trình rà soát hiện trạng sử dụng đất trong phạm vi hành lang bảo vệ an toàn công trình để kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết theo quy định sau:

a) Trường hợp sử dụng đất có ảnh hưởng đến việc bảo vệ an toàn công trình hoặc trường hợp hoạt động của công trình có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sức khỏe của người sử dụng đất thì cơ quan có chức năng quản lý nhà nước đối với công trình tiến hành thẩm định mức độ ảnh hưởng, nếu phải thu hồi đất thì đề nghị Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền để quyết định thu hồi đất đó. Người có đất thu hồi được bồi thường, hỗ trợ đối với đất và tài sản gắn liền với đất đã có từ trước khi hành lang an toàn công trình được công bố, tái định cư theo quy định của pháp luật.

Trường hợp việc sử dụng đất gây ảnh hưởng đến việc bảo vệ an toàn công trình thì chủ công trình và người sử dụng đất phải có biện pháp khắc phục. Chủ công trình phải chịu trách nhiệm đối với việc khắc phục đó; nếu không khắc phục được thì Nhà nước thu hồi đất và người có đất thu hồi được bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định của pháp luật;

b) Trường hợp sử dụng đất không thuộc quy định tại Điểm a Khoản này thì người đang sử dụng đất trong hành lang bảo vệ an toàn công trình được tiếp tục sử dụng đất theo đúng mục đích đã được xác định và phải tuân theo các quy định về bảo vệ an toàn công trình;

c) Đất trong hành lang an toàn công trình được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp có đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật Đất đai, trừ trường hợp đã có thông báo thu hồi đất hoặc quyết định thu hồi đất.

Người được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất chỉ được sử dụng đất theo quy định tại Điểm b Khoản này.”

Trường hợp nếu người sử dụng đất tiếp tục sử dụng đất không gây cản trở cho việc bảo vệ an toàn công trình, chưa có thông báo thu hồi đất hoặc quyết định thu hồi đất thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất  phần diện tích đất thuộc hành lang an toàn giao thông.

          Khi cấp giấy chứng nhận, cơ quan nhà nước sẽ đưa nội dung thửa đất hoặc một phần thửa đất thuộc hành lang bảo vệ an toàn công trình đã được công bố, cắm mốc vào phần ghi chú trên giấy chứng nhận.